Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%

Inwerkingtreding - tarief 6% dat 3% wordt: datum notariële akte tel

 

Verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom van 10% naar 12%

 Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom, stijgt van 10 procent naar 12 procent.

Dit hogere tarief van 12 procent treedt in werking vanaf 2022 en geldt concreet voor de aankopen waarvoor de koopovereenkomst (compromis) gesloten wordt vanaf 2022.

Inwerkingtreding - tarief 10% dat 12% wordt: datum koopovereenkomst tel

 

De meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.

De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.

De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Een combinatie tussen het 3% tarief of het 1% tarief en de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

 

Verlenging van de termijn om een woning te verkopen, terwijl u een andere woning wilt aankopen

 Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is die termijn nog één jaar.

Meer info op de website van Vlaanderen